Tjedan:

16.03 – 06.04 06.04 – 01.06 01.06 – 15.06 15.06 – 28.06 28.06 – 27.07 27.07 – 31.08 31.08 – 14.09 14.09 – 05.10 05.10 – 12.10
700 € 980 € 1235 € 1164 € 1540 € 1645 € 1540 € 1253 € 980 €

Napomene

Smještaj objekta je 4+2, što znači dva bračna kreveta i pomoćni ležaj za dvoje djece.